Ondersteuning

Wij helpen u niet alleen met de reparatie van uw toestel, maar helpen u ook graag met diverse vragen, weetjes en handigheden over de iPhone. Mocht u een andere vraag of een suggestie hebben, dan horen we dat graag via email

Garantiebepalingen

iPhoneService.nl hanteert standaard 2 maanden garantie op de vervangende onderdelen, dit is zelfs uit te breiden naar 6 maanden. Garantie houdt in, wanneer het probleem (waarvoor het toestel gerepareerd is bij iPhoneService.nl) zich binnen het termijn van de garantie opnieuw voordoet, wordt dit opnieuw opgelost zonder daar kosten voor in rekening te brengen.

Let wel, wanneer er waterschade in uw toestel wordt geconstateerd kunnen wij geen garantie geven op de vervangende onderdelen. Mocht u toch deze optie gekozen hebben, dan wordt deze automatisch verwijderd en hoeft u er dus ook niet voor te betalen. Onderaan deze pagina vindt u de garantiebepalingen van een aantal producten, deze bepalingen zijn door Apple opgesteld. Met name het document 'vloeistofschade.pdf' is van toepassing, op basis hiervan beoordelen of uw toestel waterschade heeft opgelopen.

Uw factuur dient tevens als garantiebewijs. 

 
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de garantie, artikel 11, Conformiteit en Garantie, hieronder te lezen.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
 
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  3. Verkoop; Op de artikelen die iPhoneService.nl verkoopt zit een garantietermijn van 1 jaar, daarbij hanteert iPhoneService.nl de garantievoorwaarden zoals Apple deze bij alle producten levert. Mochten deze voorwaarden niet in de juiste taal aangeleverd zijn dan zijn deze altijd beschikbaar op de website www.iPhoneService.nl onder de noemer ondersteuning.
  4. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door klant of derde na de reparatie of verkoopdatum. 
  5. Reparaties met 2 maanden garantie; Op onze reparaties geldt een standaard garantietermijn van 2 maanden* op de vervangende onderdelen. Wanneer binnen 2 maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten (zoals in artikel 10 omschreven) terugkeren, doet  iPhoneService.nl een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie, zie artikel 11.7. en 11.8.
  6. Reparaties met 6 maanden garantie; Op onze reparaties waarbij een extra garantie termijn is afgesloten tot 6 maanden* op de vervangende onderdelen. Wanneer binnen 6maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten (zoals in artikel 10 omschreven) terugkeren, doet  iPhoneService.nl een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie, zie artikel 11.7. en 11.8.
  7. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  8. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. 
 
* Garantie op de vervangende onderdelen vervalt bij het constateren van val,- en of vochtschade, ook wanneer het toestel van de klant is geopende door de klant of een derde partij vervalt de garantie.